Toiminta

Ammattiosasto

 • toimii ammattiosaston sääntöjen ja liiton sääntöjen sekä lliiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä
 • toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi
 • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa
 • neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista
 • kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa

Ammattiosaston hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioiden hoitaminen

 • ammattiosaston toimintaa johtaa ao:n hallitus (puheenjohtaja + 4-12 jäsentä)
 • hallitus valitaan varsinaisessa kokouksessa joka toinen vuosi (2013-2014)
 • tehtäväkuva on Tehyn ja ammattiosaston sääntöjen mukainen
 • järjestäytymiskokouksessa sovitaan sisäisestä työnjaosta
 • hallitus tekee päätökset kollektiivina
 • Luottamusmies on paikallinen jäsenten valitsema edunvalvoja, jäsenetu, jonka kausi on 3-4 vuotta