Historiaa

Tehyn perustamisen tarkoituksena oli koota koulutettu terveydenhuoltohenkilöstö yhdeksi vahvaksi järjestöksi. Hyvinkään aluesairaalan ammattiosasto perustettiin 20.5.1981. Tehyyn kuuluivat sairaanhoitajat, kätilöt, laboratoriohoitajat, lääkintävoimistelijat, hammashoitajat ja lastenhoitajat. Sopimuskirjan allekirjoittivat Sirpa Anttalainen, Sirkka Perälahti, Aino Hoikka, Liisa Käyhkö ja Marja-Leena Huhtamäki.  Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tuula Ravi. Jäseniä oli 140.

Järjestömme suuri tavoite oli heti alusta alkaen kohottaa koulutetun hoitohenkilöstön palkkaa. Vuonna 1983 oli järjestö ensimmäisen kerran lakossa, joka kesti kuukauden verran. Vuonna 1984 röntgenhoitajat liittyivät Tehyyn. Tehyn logo - auttavat kädet-  valmistui vuonna 1987, ja samana vuonna lääkintävahtimestarit liittyivät Tehyn jäseniksi.

Vuonna 1991 Hyvinkään aluesairaalan kuntainliitto liitettiin osaksi Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS perustettiin vuonna 2000. Uuden työnantajan myötä tarpeet tietää laajemman piirin asioita loivat tarpeen perustaa HUS-alueelle yhteisen tehyläisen edunvalvontaelimen ja perustettiin Tehy-HUS. Kiljavan sairaala lakkautettiin vuoden 2001 aikana, jolloin moni Kiljavan tehyläinen jäsen siirtyi töihin Hyvinkään sairaalaan ja liittyivät ammattiosastoomme. Hyvinkään sairaala on vuosien varrella kasvanut huomattavasti niin pinta-alallisesti kuin henkilöstömäärältäänkin. Tehyläisiä hoitajia Hyvinkään sairaalassa on tällä hetkellä (syksy 2021) vähän yli 700.