Vaaliasiakirjat

Ehdokasasiakirja  tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna vaalilautakunnalle 7.11.2022 klo 16.00 mennessä. Ehdokasasiakirjan voi  lähettää sähköpostin liitteeksi skannattuna  osoitteeseen teija.varesmaa@hus.fi