Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat Tehyn Hyvinkään sairaalan ammattiosasto 140 jäsenet, jotka ovat olleet ammattiosaston jäseniä 23.10.2022 mennessä ja maksaneet jäsenmaksunsa.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on todistettava henkilöllisyystodistuksella tai muuten luotettavalla tavalla. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

Äänioikeuden tarkistaminen

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa Tehyn jäsenrekisterin asiointipalvelusta. 

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 10.11.2022  mennessä.